Jesteś tutaj: Ubezpieczenie i audyt RODO
Powiększ tekst: A A A

Ubezpieczenie i audyt RODO

Audyt zgodności z RODO (Regulacje o Ochronie Danych Osobowych)     

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. unijnej Regulacji o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jako jedni z pierwszych w Polsce, przygotowaliśmy dla Państwa ofertę ubezpieczenia od następstw kosztów finansowych związanych z wyciekiem danych lub naruszeniem ich bezpieczeństwa. 

Ubezpieczenie RODO obejmujące następujące zdarzenia:

KOSZTY FINANSOWE W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY WOBEC OSÓB TRZECICH

 • Koszty powiadomienia osób, których dane wyciekły o tym, że do ich danych uzyskano niepowołany dostęp.
 • Koszty obrony i odszkodowań, w przypadku gdy firma (lub podmiot, któremu powierza wykonywanie pewnych czynności) spowoduje naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych lub informacji handlowych.
 • Koszty obrony i odszkodowań, w przypadku gdy firma spowoduje wprowadzenie wirusa do danych osób trzecich lub systemu informatycznego osób trzecich.
 • Koszty obrony i odszkodowań, w przypadku gdy pracownik firmy spowoduje ujawnienie danych osób trzecich.
 • Koszty gdy firma np. wykorzysta cudzy wizerunek lub przedstawi kogoś w fałszywym świetle w celu komercyjnym

(Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia RODO, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę)

KOSZTY FINANSOWE ZWIĄZANE Z WYMOGAMI PRAWNYMI DOTYCZĄCYMI OCHRONY DANYCH

 • Koszty porad prawnych i reprezentacji w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez regulatora.
 • Kary administracyjne za naruszenie danych nakładane przez regulatora (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) (brak poziomu kar minimalnych, maksymalne nawet do 20 mln euro, lub 4% wartości światowego obrotu – w zależności, która wartość jest większa; kary są dochodem budżetu państwa)

EKSPERCKIE USŁUGI KONSULTINGOWE

 • Koszty usług świadczonych przez specjalistów w zakresie informatyki śledczej zapewniające wsparcie, gdy klient podejrzewa włamanie.
 • Koszty specjalistów w zakresie informatyki śledczej po incydencie naruszenia bezpieczeństwa danych ubezpieczonego, mające na celu wydanie rekomendacji w zakresie ograniczenia ryzyka wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych w przyszłości (koszt obsługi incydentu to ok. 10 000 PLN za „otwarcie” zlecenia + ok 300 euro za 1h pracy informatyka)

WSPARCIE MERYTORYCZNE W CELU OCHRONY I ODBUDOWY REPUTACJI FIRMY PO WŁAMANIU

 • Koszty usługi agencji Public Relations w celu zminimalizowania uszczerbku na wizerunku firmy
 • Koszty związane z utrzymaniem zaufania klientów (np. wyciek danych upubliczniony w mediach, może skutkować brakiem zaufania do firmy i przejściem klientów do konkurencji)

DZIAŁALNOŚĆ MULTIMEDIALNA

 • Pokrycie kosztów obrony prawnej i szkód poniesionych wskutek naruszenia dóbr osobistych osoby trzeciej w związku z treściami przekazywanymi za pośrednictwem mediów cyfrowych (np. publikacja treści na własnej stronie internetowej bez zgody autora)

CYBER WYMUSZENIE

 • Pokrycie kosztów oceny, reakcji, wymuszonej płatności na rzecz osoby trzeciej grożącej zakłóceniem pracy systemu informatycznego, utratą jego wiarygodności, czy też ujawnieniem poufnych informacji bezprawnie uzyskanych z baz danych ubezpieczonego (np. zaszyfrowanie danych z żądaniem zapłaty kwoty 1000$ w cryptowalucie)

UTRACONE ZYSKI I KOSZTY ODTWORZENIA DANYCH

 • Pokrycie kosztów utraty zysku spowodowanego zakłóceniem działania sieci ubezpieczonego w następstwie naruszenia bezpieczeństwa danych oraz kosztów odtworzenia zasobów cyfrowych (np. zatrzymanie procesu sprzedaży, ze względu na brak podglądu na stany magazynowe, spowodowane wirusem komputerowym)

Decydując się na nasze ubezpieczenie RODO otrzymujecie Państwo pomoc personalnego specjalisty KMG Ubezpieczenia. Zespół naszych pracowników składa się wyłącznie z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży.

Zachęcamy również serdecznie do zapoznania się z całą ofertą przygotowaną przez naszą firmę.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, z przyjemnością udzielimy rzetelnej odpowiedzi i doradzimy w doborze odpowiedniej opcji ubezpieczenia dopasowanej do działalności współpracującego z nami Klienta.

Aby przygotować spersonalizowaną ofertę, prosimy o pobranie i wypełnienie formularza udostępnionego poniżej oraz przesłanie do nas za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego który znajduje się tutaj.


RODO formularz zbierania danych